تا می توان باید چنین کارهای زیربنایی انجام داد و به روابط سیاسی هم توجه نکرد

لیلاز در حاشیه این بازدید گفت: تا می توان باید چنین کارهای زیربنایی انجام داد و به روابط سیاسی توجهی نکرد توصیه رهبری هم همین است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سعید لیلاز، اقتصاددان در سفری به رشت از پروژه آبنمای موزیکال رشت بازدید کرد.
لیلاز در حاشیه این بازدید گفت: تا می توان باید چنین کارهای زیربنایی انجام داد و به روابط سیاسی توجهی نکرد توصیه رهبری هم همین است.
این اقتصاددان اصلاح طلب تاکید کرد: همین پروژه می تواند خدمت بزرگی به مردمی باشد که می خواهند اوقات شان را به خوبی بگذرانند.
لیلاز گفت: انسان ها بهتر است خودشان باشند، چون وقتی خودشان باشند بهترین تصمیم را برای منافع عمومی می گیرند.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با توجه به مطرح شدن بحث استفاده از پتروشیمی ها برای افزایش تولید و اشتغال در مناظره ها گفت: خدابیامرز هاشمی چه ها کشید سر ساخت این کارخانه های پتروشیمی.
لیلاز تاکید کرد: کشور بیش از هر چیزی به کارهای زیربنایی و زیرساختی نظیر این پروژه نیاز دارد و باید همه فارغ از مسایل سیاسی به این امور پرداخت.
این فعال اصلاح طلب در پایان از دکتر ثابت قدم برای اجرای این پروژه تبریک گفت.

Share