انتصاب رییس کمیته جوانان ستاد رئیسی در گیلان

سجاد سرافراز به سمت ریاست کمیته جوانان حامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در استان گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس کمیته جوانان ستاد حجت الاسلام رئیسی در گیلان انتخاب شد.

طی حکمی از سوی سید علی آقازاده، سجاد سرافراز به سمت ریاست کمیته جوانان حامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در استان گیلان منصوب شد.

Share