افزایش تعهدات بیمه در تصادفات خسارتی خودروها

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از افزایش تعهدات و سقف پرداختی بیمه بدون کروکی تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرهنگ محمدرضا محمدی با اعلام این خبر گفت:‌ در وقوع تصادفات منجر به خسارت، اگر طرفین دارای گواهینامه مجاز و مدارک لازم باشند و نسبت به علت حادثه اعتراض نداشته باشند، می توانند منتظر پلیس نمانند و خودشان به ادارات پرداخت خسارت بیمه مربوطه مراجعه و بدون نیاز به کروکی افسر پلیس تا سقف هفت میلیون تومان خسارت دریافت کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان افزود:‌ ادارات بیمه در صورت تکمیل بودن مدارک و شرایط مراجعه کنندگان با رویت هر دو خودرو به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به زیان دیده عمل خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مردم در هنگام بروز تصادفات منجر به خسارت اجرا می شود، خاطرنشان کرد: برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی در هنگام بروز تصادفات منجر به خسارت جلو به عقب و موارد مشخص طرفین حادثه موظف اند قبل از حضور پلیس، خودرو ها را به سمت جاده هدایت کنند.
محمدی با تصریح براینکه توقف خودرو هایی که دارای تصادف مشخص خسارتی هستند موجب راهبندان و تصادف های احتمالی دیگری می شود، خاطرنشان کرد: با خودرو هایی که این قانون را پس از تصادف خسارتی دارای ظاهر مشخص رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.

Share