اعلام نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر لولمان

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لولمان منتخبین مردم معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر  لولمان ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر:

۱ – خانم سیده مریم پاک زاد سلکی سری نام پدرسیدفاضل دارای ۱۶۳۱ رای
۲ – آقای حسین زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۴۸۱ رای
۳ – آقای  شهرام زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۲۹۵ رای
۴ – آقای  علیرضا رازقی پیربستی نام پدرفتحعلی دارای ۱۲۸۵ رای
۵ – آقای  سیدمحمود حسینی رشت آبادی نام پدرسید جمال دارای ۱۲۲۸ رای

اعضای علی البدل:

۱ – آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری نام پدر شعبانعلى دارای ۱۱۱۵ رای
۲ – آقای  امین زمانی رودبارکی نام پدر فرامرز دارای ۱۰۷۷ رای
۳ – آقای  علیرضا پاکزاد کرباسدهی نام پدر صفر دارای ۱۰۵۰ رای

Share