اسامی و کدهای نامزدهای انتخابات شورای شهر آستارا اعلام شد

اسامی و کدهای ۵۶ نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آستارا از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، ﺍﺳﺎمی و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ آستارا ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ است:

۱- آقای داوود آقازاده کد نامزد ۱۲۴
۲- آقای ناظم اکبری کد نامزد ۱۲۵
۳- آقای میثم الوانپور کد نامزد ۱۲۶
۴- آقای فرزاد با عزت کد نامزد ۱۲۷
۵- خانم نازی باقرپور کد نامزد ۱۲۸
۶- آقای علی رضا بخشپوری کد نامزد ۱۲۹
۷- آقای رسول بنی سلام کد نامزد ۱۴۱
۸- آقای یوسف بیرقدار کد نامزد ۱۴۲
۹- آقای بهمن پریان کد نامزد ۱۴۵
۱۰- آقای پیمان پورکرمی کد نامزد ۱۴۶
۱۱- آقای فاضل تعلیمیان کد نامزد ۱۴۷
۱۲- آقای عرفان جامبر کد نامزد ۱۴۸
۱۳- آقای جمشید جعفری نیا کد نامزد ۱۴۹
۱۴- خانم سحر حاجعلی کد نامزد ۱۵۱
۱۵- آقای کیهان حبیبی نوع کد نامزد ۱۵۲
۱۶- آقای سهیل حسن پور کد نامزد ۱۵۴
۱۷- آقای آرش حسن زاده کد نامزد ۱۵۶
۱۸- آقای بهروز خانقاهی کد نامزد ۱۵۷
۱۹- آقای پیمان دادکار کد نامزد ۱۵۸
۲۰- آقای کاظم داوری کد نامزد ۱۵۹
۲۱- آقای شهرام دولت ترکپور کد نامزد ۱۶۲
۲۲- آقای حمید زحمتکش کد نامزد ۱۶۴
۲۳- آقای عباس زراعتکاری کد نامزد ۱۶۵
۲۴- آقای آرمین ساسانیان کد نامزد ۱۶۷
۲۵- آقای سامان ساسانیان کد نامزد ۱۶۸
۲۶- آقای شهرام سلامی کد نامزد ۱۶۹
۲۷- آقای بهنام سلخی کد نامزد ۱۷۱
۲۸- آقای نیما سیفی نژاد کد نامزد ۱۷۲
۲۹- آقای ساسان شاهین کد نامزد ۱۷۴
۳۰- آقای کیهان ضیافتی کد نامزد ۱۷۵
۳۱- خانم فریبا طالعی کد نامزد ۱۷۶
۳۲- آقای امیر ظفری کد نامزد ۱۷۸
۳۳- آقای حسن عزیززاده ننه کران کد نامزد ۱۷۹
۳۴- آقای حمید عزیزی کد نامزد ۱۸۱
۳۵- آقای میلاد عسکری کد نامزد ۱۸۲
۳۶- آقای کیکاووس فتحعلی زاده مالک کد نامزد ۱۸۴
۳۷- آقای فرهاد قنائی کد نامزد ۱۸۵
۳۸- آقای هوشنگ کرباسیان کد نامزد ۱۸۶
۳۹- آقای مهیار کرکانرودی کد نامزد ۱۸۷
۴۰- آقای یاشین کمالی سجاد کد نامزد ۱۸۹
۴۱- آقای امید گرویان کد نامزد ۱۹۱
۴۲- آقای یوسف لقمان نیا کد نامزد ۱۹۲
۴۳- آقای حسین محبوب مقدم کد نامزد ۱۹۵
۴۴- آقای سید شاهین محشتم خواه گشتی کد نامزد ۱۹۶
۴۵- آقای فرهاد محسنی کد نامزد ۱۹۷
۴۶- آقای اسماعیل محسنی خانقاه کد نامزد ۱۹۸
۴۷- آقای غلامرضا محمدزاده کد نامزد ۲۱۲
۴۸- خانم سمیه مقدم رجبی لمیر کد نامزد ۲۱۴
۴۹- آقای سید سعید موسوی کد نامزد ۲۱۵
۵۰- آقای حامد نصرت اللهی کد نامزد ۲۱۶
۵۱- آقای احد نصیرنیا کد نامزد ۲۱۷
۵۲- آقای رضا نصیری اسبوئی کد نامزد ۲۱۸
۵۳- آقای عادل نیرودل کد نامزد ۲۱۹
۵۴- آقای وحید ودودی کد نامزد ۲۴۱
۵۵- آقای سروش وظیفه کد نامزد ۲۴۲
۵۶- آقای عبدالاحد یادگار چوبر کد نامزد۲۴۶

بر اساس این گزارش تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آستارا هفت نفر است و رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی حداکثر هفت نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.
هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری آستارا در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.
شکایاتی قابل رسیدگی است که به استنباد تبصره یک ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
از مجموع ۳۸۱ نامزد آماده رقابت های انتخاباتی در آستارا، ۹۲ نفر به بخش لوندویل، ۲۱۴ نفر به بخش مرکزی، ۱۹ نفر به شهر لوندویل و ۵۶ نفر به شهر آستارا مربوط است.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
تبلیغات رسمی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز (۲۱ اردیبهشت ماه) آغاز شده است.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و ۹۸.۶۴ درصد مردم این شهرستان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی مشارکت کرده بودند.

Share