اسامی منتخبین شورای شهر لشت نشاء اعلام شد

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء منتخبین مردم معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشاء ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد.

با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر:

۱ – آقای  محمد صادقی بالاجورشری نام پدرصفرعلی دارای ۲۴۱۵ رای
۲ – آقای  حبیب ابراهیمی بلوچی نام پدریوسف دارای ۱۸۷۸ رای
۳ – آقای  سیدحنان میرهاشمی جورشری نام پدرسید اکبر دارای ۱۸۲۱ رای
۴ – آقای  علیرضا دقت کار نام پدرکریم دارای ۱۷۸۷ رای
۵ – آقای  منصور تامینی لیچائی نام پدرمرتضی دارای ۱۴۹۷ رای

اعضای علی البدل:

۱ – آقای  بهرام امیدی توچائی نام پدر اردشیر دارای ۱۳۱۷ رای
۲ – آقای  افشین غفاری نام پدر غفار دارای ۱۱۳۸ رای
۳ – آقای محمد صفری نام پدر على دارای ۱۰۸۰ رای

Share