آرزوی موفقیت فیاض زاهد برای مهندس مازیار سماکچی

بعد سخنرانی متوجه شدم این همان مازیار سماکچی از خاندان بزرگ سماکچی ها هستند که اتفاقا با ما نسبت دارند و هم از اعاظم خاندان های رشت هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشاری پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود برای مهندس حسین(مازیار) سماکچی یکی از جوانان نخبه رشتی آرزوی موفقیت کرد.

این چهره سرشناس جریان اصلاح طلب با انتشار تصویر سماکچی در اینستاگرام خود نوشت: «تلقی من این بود که جناب سماکچی از مردمان شریف آذری زبان هستند.لذا من عرض کردم که ایشان را نمی شناسم اما بسیاری بر این باورند که او انسان شریفی است. بعد سخنرانی متوجه شدم این همان مازیار سماکچی از خاندان بزرگ سماکچی ها هستند که اتفاقا با ما نسبت دارند و هم از اعاظم خاندان های رشت هستند…»

Share