۳۰ نفر هستند که در اغلب فسادهای اقتصادی حضور دارند | این افراد با سه قوه ارتباط دارند

این افراد در تمام بانک های دولتی و خصوص نفوذ دارند و سرمایه های کشور را برده اند. نکته دیگر در این میان، این است که ردیابی ها نشان می دهد، بخش بزرگی از این پول ها به خارج از کشور رفته که این خطر بسیار بزرگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی است. این نوع فساد، سوءاستفاده از اعتماد مردم در راستای منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می کند. علل و پیامدهای بروز فساد در چهار دسته دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد بررسی قرار می گیرد که تحلیل و بررسی آنها در فرصتی دیگر ارائه می شود.

هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال هاست با این پدیده شوم روبه روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده، موجب این میزان از فساد در ایران شده است.

امیر خجسته در خصوص این موضوع اظهار داشت: سی نفر از سران مفاسد اقتصادی در کشور هستند که با داشتن شبکه های بسیار قوی و ارتباط مؤثر و محکم با بانک ها، توانسته اند بسیاری از بانک های کشور را غارت کنند.

این نماینده مجلس گفت: سیستم اینها به این گونه است که به طور مثال یکی از این افراد در یکی از شهر ها شرکتی راه اندازی می کند. با توجه به روابطی هم که دارند از طریق بانک ها بخصوص بانک سرمایه و دی از ۵۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان وام مطالبه می کنند.

وی گفت: برای زمانی نیز یکی از آقایان را معرفی می کنند و آن فرد چک یا سفته ای را به بانک ها می دهد و پول به طرف پرداخت می شود. ردیابی هایی که ما انجام داده ایم نشان می دهد که پول پس از از گردش در شرکت های مختلف به حساب خود فرد اصلی بازمی گردد و در سرمایه گذاری هایی نظیر برج سازی و موارد دیگر هزینه می شود.

وی گفت: هزاران میلیارد از این طریق از بانک ها خارج شده، ولی زمانی که می خواهند پول را از فرد مطالبه کنند، پولی وجود ندارد که بازگردانده شود. اینها افرادی هستند که شبکه ای کار می کنند و متأسفانه با افراد اثرگذار نظام نیز ارتباط دارند که باعث می شود کمتر به دام بیفتند.

وی افزود: اما مجلس پیگیر این موضوع است و در روزهای اخیر نیز چند تن از این افراد به دام افتاده اند که دستگاه های نظارتی در حال تعیین تکلیف این افراد هستند. ما امیدواریم قوه قضاییه به زودی تکلیف این افراد را مشخص و معلوم کند که این سی نفر چه میزان خسارت به کشور زده اند.

وی گفت: در شهرها کسی که یک گونی برنج را دزدیده بود، شلاق می زنند و آبروی وی را می برند اما در جای دیگر هزاران میلیارد از سرمایه های مردم را به غارت می برند و کسی نیست به آنها چیزی بگوید، این افراد حاشیه امنی برای خود درست کرده اند که باید به کمک نیروهای امنیتی و قضایی این حاشیه امن را از بین برد.

این نماینده مجلس ادامه داد: پول هایی در جاهای مختلف غارت شده که از ۸ هزار میلیارد تا ۱۲ هزار میلیارد متغیر است؛ اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست، ولی این را بدانید، هر جا بانکی به مشکل برخورده، دست این افراد در آن کار بوده است.

این افراد در تمام بانک های دولتی و خصوص نفوذ دارند و سرمایه های کشور را برده اند. نکته دیگر در این میان، این است که ردیابی ها نشان می دهد، بخش بزرگی از این پول ها به خارج از کشور رفته که این خطر بسیار بزرگی است.

وی در پاسخ به اینکه ارتباطات این افراد بیشتر با چه کسانی است، گفت: متأسفانه این افراد با سه قوه ارتباط دارند و توانسته اند این کارها را انجام دهند. در میان این افراد، چندین تن از افراد سرشناس حامی آنان بوده اند، به گونه ای که حتی در برخی موارد افرادی را هم که دستگیر شده بودند، آزاد کرده اند.

وی در پایان یادآور شد: هم اکنون در شرایطی نیستیم که بتوانیم نام این افراد را اعلام کنیم؛ اما قوه قضاییه می تواند این کار را انجام دهد و ما نیز از آنها می خواهیم همچون گذشته با جدیت این موضوع پیگیری شود.

Share