گزارش تصویری بزرگداشت استاد غلامرضا رحمدل در رشت

بزرگداشت یاد و خاطره عصاره فرهنگ جبهه، مفاخر نام آشنای علمی و فرهنگی کشور استاد فرهیخته بسیجی ، زنده یاد دکتر غلامرضا رحمدل با حضور در رشت برگزار شد.

بزرگداشت یاد و خاطره عصاره فرهنگ جبهه، مفاخر نام آشنای علمی و فرهنگی کشور استاد فرهیخته بسیجی ، زنده یاد دکتر غلامرضا رحمدل با حضور در رشت برگزار شد.

Share