گزارش تصویری بازدید استاندار گیلان از سد سفیدرود

محمدعلی نجفی استاندار گیلان صبح امروز از سد سفیدرود منجیل بازدید کرد و سپس جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان نیز به ریاست نماینده عالی دولت در گیلان برگزار شد.

محمدعلی نجفی استاندار گیلان صبح امروز از سد سفیدرود منجیل بازدید کرد و سپس جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان نیز به ریاست نماینده عالی دولت در گیلان برگزار شد.

Share