کاندیدای ده هزار تومنی هم به میدان آمد

یکی از داوطلبان شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام به شکلی غیرمتعارف در جمع خبرنگاران حاضر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از میزان، یکی از داوطلبان شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام به شکلی غیرمتعارف در جمع خبرنگاران حاضر شد.

او که به گفنه خود از فرط خستگی نمیتوانست روی پاهایش بایستد، بر روی زمین نشست و گفت: ده هزار تومان قرض کردم و خودم را به ستاد انتخابات کشور رساندم تا رییس جمهور مردم شوم.
وی همچنین گفت: یکی از برنامه های من این است که دماغ هر کسی را که به ایران توهین کند، بشکنم.
Share