واکنش ابوطالبی به لغو پخش زنده مناظره ها

حمید ابوطالبی نسبت به پخش نشدن مناظره های ریاست جمهوری به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران، در توییتر خود اعتراضی نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حمید ابوطالبی در واکنش به خبر پخش نشدن مناظره های ریاست جمهوری به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت:

ستاد انتخابات – که دولت درآن دراقلیت است – تصمیم گرفته مناظره ها را زنده پخش نکند؛ دو سوال وجود دارد:

١)معنای این امرچیست؟ آیاکسانی که رییس جمهورمی شوند صلاحیت زنده روی آنتن رفتن ندارند؟ یا قصد دارند برخی مطالب را سانسور کنند؛ یعنی مردم محرم نیستند؟

٢)مشارکت وسیع مردم پشتوانه نظام است؛ دراینصورت چه کسی مسئول عدم مشارکت احتمالی خواهد بود؟

ازنظردولت، درهرتصمیمی اقدامی باید: مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده، و انتخاب آنان آزاد باشند.

Share