هیأت بازرسی کل استان گیلان در چهار اداره استان مستقر شد

هیأت بازرسی کل استان گیلان در ادارات راه و شهرسازی، بیمه ایران، پارک علم و فن‌آوری و بانک ملی ایران مسقر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هیأت بازرسی کل استان گیلان از تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۶ لغایت ۲۷-۰۲-۱۳۹۶ در اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان مستقر می باشد.

هیأت بازرسی این اداره کل (گروه اقتصادی و زیربنائی) از تاریخ ۲۷-۰۱-۱۳۹۶ لغایت ۰۳-۰۳-۱۳۹۶ در بیمه ایران- استان گیلان مستقر می شوند.

همچنین هیأت بازرسی این اداره کل (گروه فرهنگی، اجتماعی) از تاریخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ لغایت ۰۷-۰۳-۱۳۹۶ در پارک علم و فن‌آوری استان گیلان مستقر می باشد.

هیأت بازرسی این اداره کل (گروه اقتصادی و زیربنائی) از تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۶ لغایت ۳۰-۰۲-۱۳۹۶ در شعب بانک ملی استان گیلان مستقر می شوند.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرائی شکایت و یا اعلاماتی دارند، می توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

Share