نام نویسی ۱۶۳۶ داوطلب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات کشور از نام نویسی ۱۶۳۶ داوطلب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور از نام نویسی ۱۶۳۶ داوطلب شامل ۱۴۹۹ مرد و ۱۳۷ زن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

وی با بیان اینکه جوانترین داوطلب ۱۸ سال و مسنترین ۹۲ سال سن دارند، افزود: تعداد ۱۳۷ نفر دارای سابقه ایثارگری بوده اند. بیشترین فراوانی سنی ثبت نام کنندگان برای رنج سنی زیر ۳۰ سال با تعداد ۲۲۶ نفر بوده است. بیشترین فراوانی افراد براساس مدرک تحصیلی متعلق به مدرک لیانس با فراوانی ۴۳۰ نفر بوده است.

Share