مصطفی هاشمی طبا هم به وزارت کشور آمد

معاون تربیت بدنی دولت سازندگی با حضور در وزارت کشور دواطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  مصطفی هاشمی طبا، معاون تربیت بدنی دولت سازندگی با حضور در وزارت کشور دواطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

Share