مرگ خاموش جوان تبریزی در ساحل گیسوم تالش

دو جوان که برای گرم کردن چادر از جام ذغال استفاده کرده بودند، گاز حاصل از سوختن ذغال موجب مصدوم شدن آنها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گردشگر تبریزی بر اثر استنشاق گاز حاصل از سوختن ذغال جان خود را در شهرستان تالش از دست داد.

شب گذشته دو جوان تبریزی که قصد گذراندن شب در شهرستان تالش را داشتند در ساحل گیسوم این شهرستان چادر برپا کردند.

برپایه این گزارش، این دو جوان که برای گرم کردن چادر از جام ذغال استفاده کرده بودند، گاز حاصل از سوختن ذغال موجب مصدوم شدن آنها شد.

گاز ناشی از سوختن ذغال چوب موجب عدم هوشیاری هر دو جوان شد که پس از انتقال به بیمارستان یکی از این دو جوان که ۲۶ سال سن داشت، جان خود را از دست داد.

Share