محکومان فتنه ۸۸ در انتخابات شوراها رد صلاحیت می‌شوند

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: اگر فردی که نامزد انتخابات شورای شهر و روستا شده، در فتنه ۸۸ محکومیت داشته باشد رد صلاحیت خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، در خصوص برخی خبرها مبنی بر تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای شورای شهر که دارای سوابق بازداشت در ایام فتنه ۸۸ بوده اند، اظهار داشت: مراجع چهارگانه براساس مستندات موجود به استعلام ها جواب می دهند؛ اگر کسی محکومیتی داشته باشد و یا پرونده ای داشته باشد که موثر باشد، رد صلاحیت خواهد شد.

وی گفت: در خصوص فتنه سال ۸۸ نیز همین طور است. مرزی در خصوص فعالیت های انتخاباتی افراد در سال ۸۸ وجود دارد؛ کسانی که قبل از سخنرانی مقام معظم رهبری در ستادها فعالیت می کردند و در تجمعات حضور می یافتند، اشکال ندارد اما اگر بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری، افرادی در جریانات خارج از مسیر قانون حضور یافتند که منجر به دستگیری و محکومیت آنها شده، اداره اطلاعات اعلام می کند و در هیئت اجرایی بررسی خواهد شد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: اگر افراد در فتنه ۸۸ یا در موارد دیگر محکومیت داشته باشند، رد صلاحیت خواهند شد.

Share