مانور بزرگ مقابله با آلودگی نفتی، جستجو و نجات دریایی

عکس: حسام حسینی، علی شیرین نیا، میلاد منصف

مانور بزرگ مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی بعد از ظهر امروز در حوضچه مجتمع بندری انزلی با استفاده از ۱۴ فروند شناور ، سه بالگرد و ۱۵۰ نیروی عملیاتی و اجرایی برگزار شد.

Share