لزوم تبلیغات کاندیداهای شورای پنجم رشت در نقاط مصوب

توصیه منطقه یک شهرداری رشت به متولیان تبلیغات کاندیداهای شورا در زمینه نصب پوسترها، بنرها و تابلوی تبلیغاتی خود در جایگاه ها و ایستگاههای مصوب فرمانداری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نیما انساندوست با تاکید بر اهمیت حفظ سیمای شهر و نیز در راستای کاهش هزینه های نابجای شهرداری های مناطق از کلیه متولیان تبلیغات کاندیدای شورا درخواست نمود تا علاوه بر استفاده نکردن از اسپری ها و دیوارنویسی ها، از نصب پوسترها، تابلوها و بنرهای تبلیغاتی خود بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، جداول، المانها، پل ها و درختان خودداری نمایند.

معاون خدمات شهر منطقه یک افزود: متولیان تبلیغات کاندیداهای شورای پنجم میتوانند در ایستگاههای مصوب فرمانداری که توسط شهرداری ها اجرا می شود، برای تبلیغات میدانی خود بهره ببرند.

Share