قشر آسیب پذیر و محروم جامعه باید به صورت محسوس از سهام عدالت استفاده کنند

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید به شکل منطقی اصولی و قانونی موضوع «سهام عدالت» را سروسامان دهد، افزود: حرکت شتابزده در بخش سهام عدالت تنها یک مسکِّن است و دارویی قوی و اساسی برای التیام دردها و رفع مشکلات نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، اسدالله عباسی بیان اینکه نفس و اصل ایجاد سهام عدالت برای مشارکت مردم در بخش های اقتصادی خوب بوده است، گفت: افزایش نقش و سهم مردم،بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد می تواند سبب توسعه پایدار شود، اما متاسفانه فرآیند تشکیل هیئت مدیره ها در سهام عدالت تاکنون مغفول مانده که باید به آن پرداخته شود.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید به شکل منطقی اصولی و قانونی موضوع «سهام عدالت» را سروسامان دهد، افزود: حرکت شتابزده در بخش سهام عدالت تنها یک مسکِّن است و دارویی قوی و اساسی برای التیام دردها و رفع مشکلات نیست.

قشر آسیب پذیر و محروم جامعه باید به صورت محسوس از سهام عدالت استفاده کنند

وی با بیان اینکه قشر آسیب پذیر و محروم جامعه باید به صورت محسوس از سهام عدالت استفاده کنند، ادامه داد:بسیاری از افرادی که از سهام عدالت استفاده می کنند، در قید حیات نیستند و نتوانسته اند در یک دهه اخیر از سود سهام عدالت بهره مند شوند و حتی مشارکتی در امور خودشان داشته باشند.

عباسی یادآور شد:باید مشخص شود که آیا مجامع عمومی در سهام عدالت تشکیل شده یا خیر و مردم چه نقشی می توانند در سهام عدالت، تعیین هیئت مدیره، انتقال و خرید و فروش سهم خود داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید «سهام عدالت» را به درستی پایه گذار کند، تصریح کرد:دولت باید سهام عدالت را بر اساس اصول و اهداف از پیش تعیین شده فعال کند، تا مشکلات این بخش رفع شود و مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند

Share