عکس خاص مشایی با شناسنامه احمدی‌نژاد و بقایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود احمدی نژاد و حمید بقایی با حضر در ستاد انتخابات کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود احمدی نژاد و حمید بقایی با حضر در ستاد انتخابات کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

Share