علی(ع) الگوی پدران

آری مردان این مرز و بوم برخود می بالند که روزشان به نام مطهر مولای متقیان مزین شده

از علی گفتن، نه در توان محدود افکار ماست و نه حتی در قدرت واژه ها که خصایل و تفکرات او را تمام و کمال به سطر آورند.
مولود کعبه ؛ فضیلتی که نصیب کسی جز او نشد. در دستان و حریم نبوت رشد کرد. نخستین مسلمان و اولین مردی که به رسالت نبوت ایمان آورد.هم زبان و هم تیغ برنده اسلام گشت. لیله المبیت را او آفرید؛ در شب هجوم مشرکان برای قتل پیامبر در بستر ایشان آرمید. علی علیه السلام در بدر، ذوالفقار برنده؛ در احد، حامی بی پروا و در خندق، تمامی اسلام بود که در برابر تمامی کفر ایستاد.
امام خمینی علیهم السلام که در شناخت اهل بیت علیهم السلام معرفتی بی مرز داشت، درباره این ویژگی امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید: «این علی همه چیز است؛ یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است، و لهذا هر طایفه ای خودشان را به او نزدیک می کنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور وافی دارد. در عبادت، فوق همه عبادت کنندگان است. در زهد فوق همه زاهدهاست. در جنگ، فوق همه جنگ جویان هست. در قدرت، فوق همه قدرت ورزان هست و این یک اعجوبه ای است که جمع مابین متضاد با هم کرده است.»
کدام شخصیت است که می تواند ادعا کند از خردسالی تا آخر عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دامن و پناه و تحت تربیت وحی و حامل آن بوده است جز علی بن ابی طالب که وحی و تربیت صاحب وحی در اعماق روح و جان او ریشه دوانده. پس او به حق عبدالله است و پرورش یافته عبدالله اعظم است.
علی نه تنها پس از فاطمه پدری مهربان برای کودکان خود بود که در حکمرانی خود همچون پدری دلسوز برای امت خود تلاش میکرد و شاید به همین بهانه باشد که که مناسبت زادروز وی در ایران بنام روز پدر نامگذاری شده است. آری مردان این مرز و بوم برخود می بالند که روزشان به نام مطهر مولای متقیان مزین شده و امید است که هر مردی در جای جای این سرزمین پهناور، مهر علی، عدالت وی، شفقت وی و افکار او را سرلوحه زندگی خود قرار دهد که اگر چنین شود جامعه راستین علوی و مدینه فاضله نصیب مردان و زنان و کودکان ایران زمین خواهد شد.
به امید آن روز

فرزین کاظمی

Share