عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منصوب شد

بر اساس تصویب نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید تغییرات و جابه جایی‌های اساسی در هیأت مدیره مناطق آزاد صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت‌۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ موارد زیر را تصویب کردند:

در این مصوبه‌ که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است

۱- آقای احمد رستمی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای محمد مخبر دزفولی می‌شود.

۲- آقای سیدعبداله حسینی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مسعود سلطانی‌فر می‌شود.

۳- آقای محمدرضا ربانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای مرتضی آرامی می‌شود.

۴- عضویت آقای عبداله کعبی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

Share