روابط عمومی، بانک اطلاعات و پل ارتباطی با افکار عمومی

پر واضع است یکی دیگر از وظایف بس مهم و غیرقابل انکار هر متخصص روابط عمومی یک سازمان که بالاترین ارزش روابط عمومی در پیش‌بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است نه در روایت گری و گزارش آنچه اتفاق می‌افتد یا مقابله با آنچه که پیش می‌آید.

روابط عمومی بانک اطلاعات و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است.

در روابط عمومی باید خصلتهایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.

مسیر کار روابط عمومی در واقع تاکتیکهایی است که روابط عمومی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب می‌کند.

در حقیقت می توان گفت ، هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان از سوی دیگر می‌باشد که باعث ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه ، مشارکتی و پیچیده است که به طور بالقوه به ایجاد حس اشتراک کمک می‌کند.

متخصصان روابط عمومی که نقش هماهنگ کننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بیرون را ایفا می‌کنند بایستی از دانش مهارت‌های ارتباطی ، جامعه‌شناسی ، اصول مدیریت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جایگاه ویژه خود بر عواملی جدید روش های نوین به طور کامل مشرف شوند تا هنگامی که سازمان در معرض هجوم مشکلات قرار می‌گیرد بتوانند وضعیت فعلی را حفظ نموده و برای جلوگیری از انزوای اجرایی که دیر یا زود متوجه هر سازمانی است ، کمک شایانی نمایند.

پر واضع است یکی دیگر از وظایف بس مهم و غیرقابل انکار هر متخصص روابط عمومی یک سازمان که بالاترین ارزش روابط عمومی در پیش‌بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است نه در روایت گری و گزارش آنچه اتفاق می‌افتد یا مقابله با آنچه که پیش می‌آید.

محمد غلامزاده – فعال رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share