دستگیری ۱۵ حفار غیرمجاز در شهرستان های رودسر و رضوانشهر

افرادی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در رودسر و رضوانشهر را داشتند، به همت ضابطین پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این دو شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در یکی از قبرستان های تاریخی رودسر را داشتند، به همت ضابطین پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر شدند.

طی گشت و سرکشی های ضابطین یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان رودسر در محوطه های تاریخی، چهار تن از افراد در حال تردد مشکوک شناخته شدند و با اجرای عملیات ایست و بازرسی ۳تن از آنها بازداشت گردیدند.

برابر شواهد و قرائن موجود کاملا محرز شد که حفاری های بعمل آمده به قصد تحصیل اشیای عتیقه بوده؛ لذا مجرمان مورد بازجویی قرار گرفته و پس از تنظیم صورتجلسه برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.

دستگیری ۱۲حفار غیرمجاز در رضوانشهر

مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در منزلی مسکونی را داشتند، به همت ضابطین پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی شهرستان رضوانشهر دستگیر شدند.

 در پی تماس مخبرین محلی به پایگاه حفاظتی رضوانشهر مبنی بر حضور چندحفار غیرمجاز در محوطه مسکونی یکی از شهروندان؛بلافاصله ضابطین یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با اخذ مجوز از دستگاه قضایی به محل وقوع جرم اعزام شدند.

در جریان اجرای این عملیات و پس از رویت بقایا و آلات حفاری ۱۲ نفر از مجرمان دستگیر شدند که یک تن با شکستن شیشه فرار نمود.

در پایان مجرمان مورد بازجویی قرار گرفتند و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.

Share