جلسه برنامه ریزی صیانت از کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برگزار گردید

جلسه برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایش تحت عنوان صیانت از کاربران فضای مجازی وشبکه های اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات مختلف در سالن شهید خزائلی اداره کل بهزیستی گیلان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایش تحت عنوان صیانت از کاربران فضای مجازی وشبکه های اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات مختلف از جمله تعاون، کارورفاه اجتماعی، صداوسیما، پلیس فتا، دانشگاه های علوم پزشکی وگیلان، دادگستری، فرهنگ و ارشاداسلامی، جمعیت همیاران استان سبز گیلان و کارشناسان بهزیستی در سالن شهید خزائلی برگزار گردید.

نوبخت راد پس از عرض خیر مقدم اظهار داشتند با توجه به اینکه استفاده از فضای مجازی در جهان رو به گسترش است و استفاده از این فضا تبعات مثبت ومنفی خود را دارد بدین منظور این اداره کل در نظردارد همایش صیانت از کاربران فضای مجازی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را با همکاری بین بخشی ادارات مختلف برگزار نماید.

پس از بحث وتبادل نظر کارشناسان مذکور مقرر گردید، همایش یک روزه ای تا پایان فروردین ماه با مشارکت دادگستری، پلیس فتا به همراه صاحب نظرانی با مدارک روانشناسی و جامعه شناسی که از سازمان بهزیستی کشور به این اداره کل معرفی گردیده اند، برای گروه های هدف (مربیان پرورشی آموزش وپرورش، کارشناسان پیشگیری بهزیستی، کارشناسان رفاه اجتماعی، نمایندگان رسانه های محلی، سایت ها و شبکه های خبری و سمن های فعال حوزه اجتماعی) برگزار گردد.

Share