تصویری از سنگ مزار افشین یداللهی

سنگ مزار افشین یداللهی به خط خودش آماده نصب شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سنگ مزار افشین یداللهی به خط خودش آماده نصب شده است.

 

Share