تصاویر بازدید فرماندار از سردهنه‎های آبیاری شالیزارهای تالش

سید عیسی مهدوی فرماندار تالش به همراه جمعی از مسئولین شهرستان امروز از سردهنه‎های آبیاری شالیزارهای تالش بازدید کرد.

سید عیسی مهدوی فرماندار تالش به همراه جمعی از مسئولین شهرستان امروز از سردهنه‎های آبیاری شالیزارهای تالش بازدید کرد.

Share