تصاویری از زلزله ۶ ریشتری خراسان رضوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا زمین لرزه ۶ ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا زمین لرزه ۶ ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.

Share