برگزاری کارگاه آموزشی «ارتقاء خلاقیت های ذهنی» در رشت

کارگاه آموزشی ارتقاء خلاقیت های ذهنی و عملکرد های ظریف دست ها از طریق بازی با خمیر با حضور معاونت امور توانبخشی و جمعی از کارشناسان ستادی و کلیه مراکز روزانه، شبانه روزی، کارگاه های حرفه اموزی، خانه های کوچک و کانون های تحت نظارت بهزیستی در سالن جهانبخش عسگری اداره کل بهزیستی گیلان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارگاه آموزشی ارتقاء خلاقیت های ذهنی و عملکرد های ظریف دست ها از طریق بازی با خمیر با حضور معاونت امور توانبخشی و جمعی از کارشناسان ستادی و کلیه مراکز روزانه، شبانه روزی، کارگاه های حرفه اموزی، خانه های کوچک و کانون های تحت نظارت بهزیستی در سالن جهانبخش عسگری اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد.

Share