بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها در هیات اجرایی آغاز می‌شود

شفقی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی به مدت ۷ روز انجام می‌پذیرد وتا بیست وسوم فروردین ادامه می یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شفقی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی به مدت ۷ روز انجام می‌پذیرد وتا بیست وسوم فروردین ادامه می یابد.

فرماندار رشت افزود: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان رشت همزمان با سراسر کشور از فردا هفدهم فروردین درشهرستان رشت  آغاز می‌‌شود.

وی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی به مدت ۷ روز انجام می‌پذیرد وتا بیست وسوم فروردین ادامه می یابد.

فرماندار رشت با بیان اینکه بر اساس کلیات برنامه زمان ‌بندی انتخابات پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌های اجرایی موظفند بیست و چهارم فروردین صورت جلسه بررسی صلاحیت را به هیأت‌های نظارت ارسال کنند گفت: آنچه در خصوص نتیجه بررسی صلاحیتها در فضای مجازی منتشر شده تکذیب می شود.

وی افزود: اخبار جعلی در خصوص نتیجه بررسی صلاحیتها در رشت در حالی منتشر می شود که  این بررسی هنوز شروع نشده است.

Share