انتخاب اعضای هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رضوانشهر و فومن

اعضای اصلی و عالی البدل هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان‌های رضوانشهر و فومن انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای اصلی و عالی البدل هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان‌های رضوانشهر و فومن انتخاب شدند.

 علی گواهی، معراج سهرابی، خسرو تقی پور، علی عسگر اسدی، جمشید کوهستانی، معصومه محمدی، حمید رزمی، رضا شکوری و یوسف همت زاده اعضای اصلی هیات اجرایی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان رضوانشهر هستند.

مجید شهری زادگان، عظیم پوریعقوب، کیومرث طاهری، منصور هادی پور و مولانا خوشحال معتمدین علی البدل هیات اجرایی هستند.

همچنین هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان فومن تشکیل شد و پس از رأی گیری، ۹ نفر از معتمدین اصلی و پنج نفر عضو علی البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.

محمد تقی ادبی مهذب، حجت اله مهذبی، سیدرضا موسوی چوبه، یوسف حسن زاده کاس احمدانی، عظیم معصومی نوگورابی، کریم واثقی، عباس خاکی گشتی، رسول قربانی پور کاس احمدانی و مظاهر امانی پور به عنوان معتمد اصلی و محمود قبله نمای فومنی، عبدالله سیفی خداشهری، اسمعیل حسین زاده، اکبر قربانی پور کاس احمدانی  وابوالقاسم عظیم یکتا به عنوان اعضای علی البدل، با رأی حاضرین، برگزیده شدند.

Share