افرادی که تا دیروز احمدی نژاد را حمایت کردند، امروز او را تلویحا مهره انگلیس می نامند!

همین افراد برای حمایت از احمدی نژاد چه انسان های آبرومندی را در رسانه ها و تریبون هایشان بی آبرو نکردند! چه تهمت ها که به افراد اصیل و سابقه دار انقلاب نزدند! به خاطر حمایت کورکورانه شان چه هزینه ها که به مردم و کشور وارد نکردند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، حافظه ایرانی ها کوتاه مدت هست، اما نه آنقدر کوتاه مدت که وقایع همین چند سال پیش را هم فراموش کنند! انتخابات سال ۸۸ و اتفاقات پس از آن تا کنون،هنوز در حافظه کوتاه مدت همین مردم هست! هنوز فراموش نکرده اند که چه کسانی با رسانه هایشان هاله نور قلابی را قدیس جلوه دادند و به بهانه حمایت از او تهمت ها و انگ ها به بسیار کسان زدند!

پس از ثبت نام قابل پیش بینی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، از همفکران و حامیان تندروی وی شنیده شد که ثبت نام وی باز پیچیده سرویس های جاسوسی انگلیس است! برخی دیگر از همفکران و حامیان وی، این ثبت نام را بازی پیچیده نفوذ نامیدند! ثبت نام کسی را که تا همین چند روز پیش با تندروی و افراط از او حمایت می کردند! لابد نادانسته از یک نفوذی و یا کسی که در دام سرویس های جاسوسی است حمایت می کردند و به ناگاه وحی بر آنان نازل شد و از این بی خبری خارج شدند!

بر اساس این گزارش، همین افراد برای حمایت از احمدی نژاد چه انسان های آبرومندی را در رسانه ها و تریبون هایشان بی آبرو نکردند! چه تهمت ها که به افراد اصیل و سابقه دار انقلاب نزدند! به خاطر حمایت کورکورانه شان چه هزینه ها که به مردم و کشور وارد نکردند! با حمایت های خود به صورت روزانه کشور را به بی ثباتی نکشاندند! سران قوا و شخصیت های کشور را قربانی حمایت های بدون لحظه ای تفکر خود که نکردند!

این روزها دیگر وقت تهاجم شبکه حامیان پشیمان احمدی نژاد به او نیست؛ وقت آن نیست که برای تبرئه خود او را قربانی شبکه جاسوسی انگلیس بنامند! وقت آن است که از همه آنهایی که با رسانه هایشان آبروی آنان را بردند عذر خواهی کنند! برای تبلیغات دروغ و حمایت های دروغ تر از او از همه افرادی که قربانی این تندروی ها شدند حلالیت بطبلند! با خود بنگرند که چرا اکنون به این جا رسیده اند که هم آنقدر مورد شماتت قرار گرفته اند؟ بیندیشند که فعل سیاسی هم اخلاق و احترام می طلبد و هم سواد و قدرت تحلیل گری تا بازی های پیچیده را شاید بتوانند از این به بعد دقیق تر تحلیل کنند! باید بدانند که چند روز و چند ماه و چند سال در قدرت بودن، ارزش این را ندارد که منافع ملک و ملت را به بازی بگیرند!

در سیاست اوقاتی هم وجود دارد که برخی از حامیان افراطی احمدی نژاد که به وفور رسانه هم داشتند، کناری بنشیند؛ مسئولیت کارهای شان را بپذیرند و بفهمند که همیشه بهترین دفاع حمله نیست؛ حمله کور اگر در کوتاه مدت هم موفقیت به بار آورد، در دراز مدت برای ملت و ملک ایران جز خسران در پی نخواهد داشت! البته اگر این تریبون دارهای تا اینجای کار بی مسئولیت،صلاح ملک و ملت ایران برایشان مهم باشد!

اینکه احمدی نژاد را متهم کنند و دنبال یکی دیگر مثل او را بگیرند و دوباره همان بلاهایی را که به خاطر حمایت از احمدی نژاد این بار به خاطر حمایت از یکی دیگر بر سر مردم و کشور بیاورند و اخلاق و حرمت را در این کشور بیش از این لگد مال کنند، چاره کار نیست! باید مسئولیت بپذیرند و عذرخواهی کنند!

Share