اعلام جرم دادستان کل کشور علیه احمدی نژاد و بقایی تکذیب شد

بختیاری خبر شکایت و اعلام جرم دادستان کل کشور از رئیس جمهور سابق و یکی از معاونان وی به دلیل تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پیروی انتشار خبری مبنی بر شکایت و اعلام جرم دادستان کل کشور علیه رئیس جمهور سابق کشورمان و یکی از معاونین وی به دلیل تبلیغات زودهنگام انتخاباتی علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور در گفت‌وگو با میزان ضمن تکذیب این خبر گفت: دادستانی کل کشور در این زمینه شکایتی را طرح نکرده است.

گفتنی تعدادی از سایت های خبری از اعلام جرم دادستانی علیه احمدی نژاد و بقایی به دلیل انجام تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خبرداده بودند.

Share