گزارش تصویری چهارشنبه سوری سنتی تالش

دومین مراسم سنتی و آیینی چهارشنبه سوری شهرستان تالش با عنوان «کوله چارشمبه شو» عصر امروز در ساحل رودخانه کرگانرود برگزار شد.

دومین مراسم سنتی و آیینی چهارشنبه سوری شهرستان تالش با عنوان «کوله چارشمبه شو» عصر امروز در ساحل رودخانه کرگانرود برگزار شد.

Share