گزارش تصویری چهارشنبه سوری در رشت

مردم رشت نیز با روشن کردن بالن های آرزو و فشفشه به نوعی چهارشنبه سوری را گرامی داشته و به پیشواز سال جدید رفته اند.

اگرچه چهارشنبه سوری یکی از سنت های قدیمی ایرانی است اما طی این سالها چهارشنبه آخرسال با حادثه گره خورده است. خوشبختانه آمار حوادث نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. مردم رشت نیز با روشن کردن بالن های آرزو و فشفشه به نوعی چهارشنبه سوری را گرامی داشته و به پیشواز سال جدید رفته اند.

Share