گزارش تصویری مسابقه آشپزی در پیاده راه فرهنگی رشت

همزمان با هفته خوراک رشت، مسابقه آشپزی در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهر رشت برگزار شد.  

همزمان با هفته خوراک رشت، مسابقه آشپزی در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهر رشت برگزار شد.

 

Share