گزارش تصویری مراسم روز درختکاری در پارک شقایق رشت

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در قالب طرح «هر شهروند حامی یک درخت» در پارک شقایق منطقه ۴ رشت برگزار شد.

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در قالب طرح «هر شهروند حامی یک درخت» در پارک شقایق منطقه ۴ رشت برگزار شد.

Share