گزارش تصویری جشنواره نوروزگاه در آستارا

دومین جشنواره آیین های نوروزی آستارا با عنوان نوروزگاه در میان جمع پرشوری از شهروندان آستارایی در باغ ملی این شهرستان برگزار شد.  

دومین جشنواره آیین های نوروزی آستارا با عنوان نوروزگاه در میان جمع پرشوری از شهروندان آستارایی در باغ ملی این شهرستان برگزار شد.

 

Share