گزارش تصویری تحویل سال نو در گلزار شهدای رشت

مراسم تحویل سال نو با حضور مردم در گلزار شهدا و آرامستان تازه آّباد رشت برگزار شد.  

مراسم تحویل سال نو با حضور مردم در گلزار شهدا و آرامستان تازه آّباد رشت برگزار شد.

 

Share