گزارش تصویری همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا از میدان شهدای ذهاب(شهرداری) تا گلزار شهدای رشت برگزار شد.

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا از میدان شهدای ذهاب(شهرداری) تا گلزار شهدای رشت برگزار شد.

Share