موجبات پویایی رسانه صداقت و شفافیت است

صداقت عنصری است که در همه حال باید نه تنها در جامعه بلکه به صورت خاص در رسانه ها رعایت شود.

محمد غلامزاده – فعال رسانه ای

آنچه که در عصر حاضر موجبات پویایی ، اثر گزاری و از ضرورتهای کار رسانه است ، شفافیت و صداقت رسانه هاست؛ مخاطبان به رسانه هایی اعتماد می کنند که ماهیت کار آنان شفافیت و صداقت است.

در واقع عدم وجود صداقت و روشنگری در انتشار رویدادها و اخبار ، موضعگیری و جانبداری از برخی افراد می تواند رسالت اصلی رسانه ها را با چالش مواجه می سازد.

مسلم است رسانه هایی که با شفافیت به انتشار اطلاعات و اخبار می پردازند فضای سالمی را در جامعه رغم میزنند و موجبات اعتماد سازی مخاطبان را فراهم می آورند.

شفافیت، اصلی است که رسانه ها می بایست در انتشار اخبار و اطلاعات به آن پایبند باشد در غیر این صورت مطالب آنان فاقد اثرگذاری لازم در جامعه خواهد بود. زیرا رسالت آنان است که اخبار و مطالب به صورت شفاف و روشن منعکس کنند و از هرگونه خودسانسوری پرهیز کنند.

مقام معظم رهبری هم در ارتباط با مطبوعات به سه وظیفه عمده آن اشاره می فرمایند ؛ ایشان وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطّلاع رسانى صادقانه و شفّاف و همچنین وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه را از وظایف اساسی مطبوعات و رسانه ها عنوان کردند پس می توان روشنگری و شفافیت مسایل از تکالیف رسانه ها در یک جامعه پویا دانست که برخی از رسانه ها از این اصل فاصله دارند .

هم مسئولان باید شفاف اطلاعات و واقعیت ها را ارائه دهند و رسانه ها نیز باید واقعیت ها را با در نظرگرفتن مصالح عمومی منعکس کنند. در واقع میتوان گفت ، زیان ها و آسیب های بیان غیرشفاف و نادرست یک مطلب بیشتر از انتشار صادقانه و درست آن است.

عدم شفافیت مطالب اعتماد مخاطبان را به رسانه خدشه دار و باعث بی اعتمادی آنان می شوند ، و در عصر اطلاعات و فناوری مخاطبان به رسانه های دیگر مراجعه می کند.
می توان گفت کسانی که شفاف می گویند شفاف نیز عمل می کنند و در مقابل افرادی که شفاف نمی گویند شفاف هم عمل نمی کنند و در دل مردم نیز نمی مانند و این یک اصل اساسی زندگی بشری است. اما جدای از شفافیت، صداقت نیز از لوازم اعتمادسازی در مطبوعات و رسانه ها است. صداقت عنصری است که در همه حال باید نه تنها در جامعه بلکه به صورت خاص در رسانه ها رعایت شود.

محمد غلامزاده – فعال رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share