عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای صومعه سرا معرفی شد

پیرو استعفای محمدعلی رهبر یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه‌سرا در اعتراض به برکناری محمد پورمهدی زیده سرایی از این هیات صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، پیرو استعفای محمدعلی رهبر یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان صومعه‌سرا در اعتراض به برکناری محمد پورمهدی زیده سرایی از این هیات عضو جدید معرفی شد.

با ابلاغ محمد محمودی شاه نشین ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، آقای کامران گل شکن به عنوان عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صومعه سرا منصوب شد.

بدین ترتیب پنج نفر اعضای هیات نظارت شهرستان صومعه سرا تکمیل و فعالیت خود را آغاز نمودند.

Share