دبیر و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گیلان منصوب شد

اکبر درزی اسلام، دبیر و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید کاظم دلخوش، رییس هیات عالی نظارت شوراهای اسلامی استان گیلان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ و بی شائبه ی دو ماهه اسماعیل عبدالهی دبیر و سخنگوی اسبق هیات نظارت استان، طی حکمی اکبر درزی اسلام را به عنوان دبیر و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گیلان منصوب کرد.
در این حکم آمده است: بدین وسیله نظر به تعهد، تدین و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه های اجرایی به خصوص برگزرای انتخابات مختلف در طول دوران خدمات صادقانه در مسند فرمانداری شهرستان های مختلف و معاونت سیاسی امنیتی استانداری، بنا به پیشنهاد اعضای محترم هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان، طی این حکم شما را به عنوان دبیر و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان منصوب می نمایم.
امید است ضمن انجام امور محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تعامل و همدلی با همه گروه های سیاسی و اجتماعی و اصحاب شریف رسانه و نیز احترام به نظرات و شأن مسوولین بلند پایه و همه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و حفظ مدیریت و اقتدار دبیرخانه موفق و موید باشید.

انتصاب درزی اسلام درحالی صورت گرفته است که محمدصادق حسنی و منوچهر جمالی مدعی شده بودند اسماعیل عبدالهی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد!

Share