گزارش تصویری کنسرت محمد علیزاده در منطقه آزاد انزلی

کنسرت محمد علیزاده از خوانندگان برجسته پاپ کشورمان در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده از خوانندگان برجسته پاپ کشورمان در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share