گزارش تصویری مراسم ختم مادر گرامی الیاس حضرتی در مهدیه رشت

مراسم ختم حاجیه خانم کبری طهماسبی مادر گرامی الیاس حضرتی نماینده ادوار مردم رشت و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز پنجشنبه در مهدیه رشت برگزار شد.

مراسم ختم حاجیه خانم کبری طهماسبی مادر گرامی الیاس حضرتی نماینده ادوار مردم رشت و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز پنجشنبه در مهدیه رشت برگزار شد.

Share