گزارش تصویری مراسم ختم فرزند احمد دنیامالی در انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم سومین روز درگذشت مرحومه حدیثه دنیا مالی فرزند احمد دنیال مالی رئیس هیات مدیره ملوان در انزلی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم سومین روز درگذشت مرحومه حدیثه دنیا مالی فرزند احمد دنیال مالی رئیس هیات مدیره ملوان در انزلی برگزار شد.

Share