گزارش تصویری دفن زباله در نزدیکی نوار ساحلی آستارا

روزانه ۸۰ تا ۱۲۰ تن زباله در نوار ساحلی منطقه داداش آباد آستارا دفن و دفع می شود که یک زنگ خطر جدی برای محیط زیست این شهرستان است.

روزانه ۸۰ تا ۱۲۰ تن زباله در نوار ساحلی منطقه داداش آباد آستارا دفن و دفع می شود که یک زنگ خطر جدی برای محیط زیست این شهرستان است.

Share