گزارش تصویری جلسه استیضاح شهردار رشت

جلسه استیضاح شهردار رشت درحالی از صبح امروز در صحن شورا برگزار شد که در نهایت بار دیگر ثابت قدم از شورا رای اعتماد گرفت.از بین پانزده عضو شورا امروز ۶ نفر رای در موافقت با استیضاح ثابت قدم رای دادند. دو رای سفید بوده و ۷ رای نیز به مخالفان استیضاح اختصاص داشت(مشروح جلسه)  

جلسه استیضاح شهردار رشت درحالی از صبح امروز در صحن شورا برگزار شد که در نهایت بار دیگر ثابت قدم از شورا رای اعتماد گرفت.از بین پانزده عضو شورا امروز ۶ نفر رای در موافقت با استیضاح ثابت قدم رای دادند. دو رای سفید بوده و ۷ رای نیز به مخالفان استیضاح اختصاص داشت(مشروح جلسه)

 

Share