گزارش تصویری بازگشایی راه های روستایی بخش مرکزی تالش

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در زیر تصاویری از بازگشایی راه های روستایی بخش مرکزی تالش مشاهده می شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در زیر تصاویری از بازگشایی راه های روستایی بخش مرکزی تالش مشاهده می شود.

Share